Valitse sivu

Yhdistys ja politiikka

Paikallisen tason puoluetoiminta voidaan jakaa kahteen osaan: yhdistys ja politiikka. Politiikalla tarkoitan sitä vaikuttamistyötä, jota tehdään lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa, ja yhdistyksellä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä ja...