Soteuudistus olisi hyvä

Ajattelen ehdottomasti, että soteuudistus on kannatettava ja uskon sen olevan lopulta eduksi Siuntion kaltaisille pienille kunnille ja niiden asukkaille. On järkevää yhdistää terveydenhuollon pari sataa järjestäjää 22 alueeksi. Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa, mutta vaikuttaisi siltä, että Siuntion suunnittelemalle sotekeskuksellekin kyllä löytyy jatkossa tarvetta.

Jokohan soteuudistus vihdoin menisi läpi? Useamman hallituksen yritykset ovat törmänneet perustuslain vaatimuksiin, mutta eilen perustuslakivaliokunta pääpiirteittäin kelpuutti tämänkertaisen hallituksen esityksen.

Ajattelen ehdottomasti, että soteuudistus on kannatettava ja uskon sen olevan lopulta eduksi Siuntion kaltaisille pienille kunnille ja niiden asukkaille.

Siuntio on asukasluvultaan melko lailla kuntien keskikastia; puolet ovat suurempia ja puolet pienempiä. Tällaisella reilun 6000 asukkaan väestöpohjalla on kuitenkin vaikea järjestää tarvittavat palvelut.

Kun Siuntion ja Lohjan terveydenhuoltoyhteistyö kariutui vuoden 2012 lopussa, Siuntio jäi soten osalta omilleen. Siuntio on sen verran pieni, ettemme onnistuneet houkuttelemaan lääkäreitä terveyskeskukseen, vaan jouduimme ostamaan palvelut ulkopuolelta. Mutta vaikka palvelujen ostaminen voi toimia hyvin, se ei ole mikään taikasauva, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Haasteena on sen varmistaminen, että kunta saa sen, mistä maksaa.

Pienen yksikön on myös vaikea toimia kovin tehokkaasti. Kevään valtuustoseminaarin yhteydessä valtuutetuille esiteltiin lukuja, joiden mukaan Siuntio käyttää asukasta kohti varsin vähän rahaa terveyspalveluihin. Mutta jos vertailussa otetaan huomioon tarvevakiointi, Siuntion sote onkin yksi kalleimmista. Siihen nähden, miten tervettä väkeä siuntiolaiset ovat, terveydenhuoltomme on varsin kallis. Saammeko sitten niin hyvää palvelua, että se on hintansa arvoista?

Uskon vakaasti, että on järkevää yhdistää terveydenhuollon pari sataa järjestäjää 22 alueeksi. Paitsi että tällä saadaan perusterveydenhuollon palveluihin laajempi väestöpohja, sillä saadaan myös perusterveydenhuolto paremmin nivottua erikoissairaanhoitoon.

Parlamentaariseen järjestelmään tietenkin kuuluu, että oppositio moittii hallituksen esitystä. Kun tämänkertainen esitys on sittenkin pääpiirteissään samankaltainen kuin Sipilän hallituksen ehdotus, opposition räkytys kaikuu onttona.

Eräs kokoomuksen argumenteista on, että uudistus on turha, kun monissa maakunnissa on jo muodostettu kuntayhtymiä sotepalveluja järjestämään. No, se on tietenkin oikein hyvä asia niille maakunnille, joissa tällaista yhteistyötä on jo rakennettu. He pääsevät aloittamaan sotealueen rakentamisen etumatkalta.

Siuntionkin kokemukset osoittavat, etteivät tällaiset vapaaehtoisuuteen perustuvat yhteistyömuodot ole niin vakaita, että niiden varaan voisi rakentaa kestävää yhteistyötä. Siuntio putosi Kirkkonummen kanssa rakennetusta yhteistyöstä 2002 ja sen jälkeen Lohjan kanssa rakennetusta yhteistyöstä 2012.

Uudistus on mullistamassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen perinpohjaisesti, ja kreivin aikaan. Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana ikääntyneiden osuus Suomessa kasvaa rajusti, ja on odotettavissa, että terveyspalveluja tarvitaan aivan eri lailla kuin aikaisemmin. Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa, mutta vaikuttaisi siltä, että Siuntion suunnittelemalle sotekeskuksellekin kyllä löytyy jatkossa tarvetta.

Kolme kautta ja kiitos

Pitkällisen harkinnan jälkeen olen päätynyt siihen, etten enää asetu ehdolle tämän kevään kuntavaaleissa. Ottaisitko sinä viestikapulan vastaan?

Pitkällisen harkinnan jälkeen olen päätynyt siihen, etten enää asetu ehdolle tämän kevään kuntavaaleissa.

Lähdin ensi kertaa ehdolle kuntavaaleissa vuonna 2008, vaikken tiennyt kunnallisesta päätöksenteosta juuri mitään. Demokratia toimii parhaiten, kun jokainen tekee vähän, ja matkan varrella olen kyllä oppinut paljon.

Olen näiden kolmen kauden aikana kokenut päätöksenteossa asioita, joita vain harva kuntapäättäjä saa kokea. Olen saanut arvioida tilapäisessä valiokunnassa kunnanhallituksen luottamusta, äänestää vaa’ankielenä kuntaliitoksesta ja johtaa valtuustossa puhetta, kun lasteni aikoinaan käymä alakoulu lakkautettiin – ja olen saanut olla mukana, kun Siuntio pelasti junaliikenteensä liittymällä HSL:ään ja kun Siuntio päätti uuden sivistyskampuksen rakentamisesta.

Kaikkein kiitollisin olen ihmisistä, joita olen saanut oppia tuntemaan. Kuntalaisia, päättäjiä ja viranhaltijoita Siuntiossa ja muualla, aateveljiä ja -sisaria kautta Suomen.

Paitsi että kuntavaaleissa päätetään, minkä ryhmien väkeä valtuustossa istuu, niissä myös ojennetaan päätöksenteon viestikapula seuraavalle osuudelle. Vien Siuntion Vihreiden lopullisen ehdokaslistan kunnantoimistoon tiistaina 4. toukokuuta. Ottaisitko sinä viestikapulan vastaan?

Siuntion valtuusto 1.2.2021 – määrärahoja, moposuora, eroja

Siuntion valtuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 1.2.2021. Lista oli verraten kevyt; kokouksessa käsiteltiin nuorisovaltuuston moposuora-aloitteen lisäksi joitakin lähinnä teknisluonteisia määrärahoja ja aloitteita. Lisäksi erinäiset luottamushenkilöt erosivat tehtävistään.

§ 2 Lisäinvestointimäärärahojen myöntäminen vuodelle 2021 (KH-KV)

Osa vuodelle 2020 suunnitelluista investoinneista ei toteutunut vuonna 2020, ja valtuutetut kyselivät niiden perään.

Arja Alho (sd) kysyi kuntakeskuksen viihtyisyyden edistämisestä ja painotti, että siitä on muutenkin ollut jo pidempiaikaista huolta, mikä näkyy aloitteissakin.

Alho kysyi myös monitoimihallin tilanteesta, ja tekninen johtaja kertoi, että tavoitteena on saada halli käyttöön maaliskuun alusta, mutta että on myös varauduttu mahdollisuuteen, että vielä maaliskuussa tarvitaan tiloja kylpylästä.

Anders Karell (r) kysyi Kirkkotien valaisemisesta, ja saimme kuulla, että siihen tarvitaan ELY-keskuksen lupa, joka saatiinkin loppuvuodesta, mutta että työ siis siirtyi tälle vuodelle.

§ 3 Maalämpökentän rakentaminen monitoimihallin yhteyteen (KH-KV)

Myönnettiin 150 000 euron lisämääräraha monitoimihallin maalämpökenttään. Laskettu vuotuinen lämmityskulujen säästö on 12 820 euroa ja päästöjen vähennys 39 761 kg hiilidioksidipäästöjä. Poistot huomioiden rakentaminen on esittelytekstinkin mukaan taloudellisesti ja päästöjen vähennyksen kannalta perusteltua.

§ 4 Valtuustoaloite eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä kunnassa (KH-KV)

Ongelmaksi on nähty, että ajoittain eläinlääkäripalveluja on vaikea saada päivystyksestä, kun päivystysalue on kovin laaja. Aloite merkittiin loppuunkäsitellyksi, mutta selvitetään vielä kesäkuun loppuun mennessä vaihtoehtoisten järjestämistapojen kustannuksia.

§ 5 Palkkiosäännön muuttaminen

Korotettiin hieman vaalilautakuntien jäsenten palkkioita tulevia kuntavaalejakin ajatellen.

§ 6 Kunnanvaltuuston kokouksista kuuluttaminen vuonna 2021 (KV)

Valtuuston kokouksista kuulutetaan vuoden 2021 aikana kunnan internetsivuilla.

§ 7 Kevään 2021 kokousajat (KV)

Kunnanhallitus pitää kevään 2021 kokoukset hybridikokouksina Siuntion kylpylässä klo 18.00: 25.1., 15.2., 22.3., 19.4., 10.5., 31.5. ja 21.6. sekä varalla 8.3.

Kunnanvaltuusto pitää kokoukset hybridikokouksina Fennia Arenalla klo 18.30: 1.2., 29.3., 26.4., 3.5., 24.5. ja 7.6.

Lisäksi 8.5. on määrä pitää vanhan ja uuden valtuuston yhteisseminaari kunnan tulevien suuntien hahmottelemiseksi.

§ 8 Uuden investointikohteen perustaminen vuodelle vuodelle 2021: Kampuksen kustannukset(KH-KV)

Kampuksen kustannuksista siirrettiin 158 000 euroa vuonna 2020 käyttämättä jääneitä rahoja vuodelle 2021.

§ 9 Nuorisovaltuuston aloite moposuoran toteuttamisesta Siuntioon (KH-KV)

Moposuoran perustamista on selvitetty, mutta se vaikuttaa vaikealta, sillä selvitysten mukaan vaikuttaisi siltä, että silloin kunnalle syntyisi valvontavastuu, eikä sellaiseen oikein ole mahdollisuuksia ryhtyä. Aloite sikäli otetaan kyllä vakavasti, että edelleen selvitetään Kuntaliiton kanssa, voisiko velvoitteita tulkita jotenkin toisin, ja toisaalta, voitaisiinko esimerkiksi perustaa mopopaja.

§ 10 Hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Valtuustoon tuodaan vuosittain lista valtuutettujen jättämistä aloitteista. Tässä Satu Tarnanen (sd) muistutti valtuustoaloitteisiin viitaten, että Inkoosta kulkee aamuisin useampia julkisen liikenteen vuoroja pääkaupunkiseudulle kuin Siuntiosta, ja että asemanseudulla ei varmaankaan tarvittaisi kameravalvontaa, jos kuntakeskuksesta saataisiin tehtyä viihtyisämpi.

§ 11 Hallintosäännön mukainen luettelo edellisenä vuonna jätetyistä kuntalaisaloitteista

Valtuustoon tuodaan vuosittain myös luettelo kuntalaisaloitteista.

§ 12 Keskusvaalilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta (KV)
§ 13 Keskusvaalilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta (KV)
§ 14 Keskusvaalilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta (KV)

Useampi keskusvaalilautakunnan jäsen anoi eroa, arvatenkin siksi, että kuntavaaliehdokas ei voi olla keskusvaalilautakunnan jäsen.

Marko Nygård (kok), Jari Alopaeus (r) ja Mika Savilahti (ps) anoivat eroa. Heidän tilalleen valittiin Arto Penttinen, Henrik Sandström ja Helge Pekkanen.

§ 15 Varavaltuutetun vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (KV)
§ 16 Sivistyslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden jäsenen valinta (KV)
§ 17 Teknisen lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden jäsenen valinta (KV)

Siuntion Vihreiden Harri Myllyniemi on muuttanut kunnasta. Keskusvaalilautakunta valitsee aikanaan hänen tilalleen uuden varavaltuutetun viime kuntavaalien tuloslistan mukaan. Sivistyslautakunnan jäseneksi valittiin hänen tilalleen Karl Nilsson, ja teknisen lautakunnan varajäseneksi Antti Laitakari.

§ 18 Valtuustoaloite omaishoidon uuden järjestämistavan selvittämiseksi (KH-KV)

Omaishoidossa hoitajien vapaiden järjestäminen on haastavaa. Aloitevastauksen mukaan

Omaishoidon vapaiden järjestämiseksi tullaan ehdottamaan vuodeosaston lisäksi, perhehoitoa vuodesta 2021 alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että omaishoidettava hoidetaan joko omassa kodissaan läheisten toimesta tai läheisten kodissa omaishoitajan ollessa vapaalla. Hoitajalle kunta maksaa korvauksen niiltä vuorokausilta, jolloin omaishoidettava on hoidettavana läheisen toimesta. Siuntion kunnan uusiin suunnitteilla olevaan sote-kiinteistöön on suunniteltu kodinomaisia lyhytaikaispaikkoja omaishoidon asiakkaita varten.

Rainer Sarviaho (kok) piti puheenvuoron sen puolesta, että alettaisiin valmistella palvelusetelin käyttöönotosta tarkoitukseen ja varattaisiin sille määräraha tulevasta talousarviosta. Pienen kokousteknisen selvittelyn jälkeen päädyttiin siihen, ettei Sarviaho tarkoittanut aloitteen palauttamista valmisteluun, vaan hänen puheenvuoronsa sopi tulkita evästykseksi asian jatkovalmisteluun.

Pykälien ulkopuolelta

Valtuustoaloitteita ei jätetty.

Uusi sivistystoimenjohtaja Eero Kling esittäytyi.

Valtuuston varapuheenjohtaja Rabbe Dahlqvist pohdiskeli, että meillä valtuuston kokouksen yhteydessä usein kysellään asioista, jotka eivät oikeastaan ole listalla, ja ehdotti, voitaisiinko järjestää eduskunnan tapaan valtuuston kyselytunti, jolla sitten saattaisi syntyä eloisaakin keskustelua. Itse asiassa Siuntion hallintosääntö tuntee kyselytunnin, mutta siinä valtuutetun tulisi jättää kysymyksensä kunnanhallituksen vastattavaksi kirjallisena kaksi viikkoa ennen valtuuston kokousta, eikä tätä mahdollisuutta käytännössä ole käytetty.

Puoli vuotta kuntavaaleihin

Kevään kuntavaaleihin on tänään tasan kuusi kuukautta. Kuntavaalit ovat paikallispolitiikassa aina uudistumisen aikaa. Osa aiemmin mukana olleista jättäytyy pois, mukaan lähtee aina uusia, ja viime kädessä äänestäjät tietenkin ratkaisevat, ketkä valitaan valtuustoon. Listalla olisi hyvä olla sopivasti monenlaisia ehdokkaita: uusia ja vanhoja, naisia ja miehiä, nuoria ja iäkkäitä, erilaisista asioista kiinnostuneita, erilaisia asioita osaavia. Lähtisitkö sinä ehdokkaaksi?

Kevään kuntavaaleihin on tänään tasan kuusi kuukautta, ja ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään maaliskuun alussa. Lähiaikoina on siis ratkaistava, lähteäkö ehdolle.

Pari kauttani Siuntion kunnallispolitiikassa ovat opettaneet, että Max Weber tiesi jotakin, kun kuvasi politiikkaa kovien lankkujen hitaaksi poraamiseksi. Asioiden eteneminen vaatii paljon aikaa. Siuntion Sydän kaavoitettiin jo 2008, ja se muotoutuu hiljakseen tontti tontilta. Siuntion Vihreät ehdotti HSL:ään liittymisen selvittämistä 2011, mutta ajatus sai vauhtia vasta 2015, kun Sipilän hallitus lopetti valtion ostamat junavuorot Länsi-Uudellemaalle, ja Siuntion HSL-jäsenyys alkoi 2018. Päivärinteen koulu suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi jo 2015, ja uusi sivistys- ja hyvinvointikampus sai rakennusluvan tänä syksynä. Asiat eivät totisesti tapahdu käden käänteessä.

Asioiden hitautta auttaa sietämään, että politiikka on joukkuelaji. Pienessä kunnassa tarvitaan verraten paljon väkeä kunnalliseen päätöksentekoon, ja meillä on hyvä joukkue. Luottamushenkilömme ovat osaavia, ja tieto kulkee hyvin. Aktiiveja toki voisi aina olla enemmänkin; en harmikseni löytänyt ketään kaveriksi kampanjoimaan Siuntiossa eduskuntavaalien 2019 alla, mutta onneksi lohjalaisen ehdokkaan kampanjapäällikkö sattui Sudenkaarelle juuri jakaessani mainoksia siellä ja saatoimme yhdistää voimamme. Yhteistyö on voimaa.

Kuntavaalit ovat paikallispolitiikassa aina uudistumisen aikaa. Osa aiemmin mukana olleista jättäytyy pois, mukaan lähtee aina uusia, ja viime kädessä äänestäjät tietenkin ratkaisevat, ketkä valitaan valtuustoon. Listalla olisi hyvä olla sopivasti monenlaisia ehdokkaita: uusia ja kokeneita, eri sukupuolia, eri ikäisiä, erilaisista asioista kiinnostuneita, erilaisia asioita osaavia. Seurailenkin kiinnostuneesti, millaisia ehdokkaita Siuntion Vihreiden hallitus listalle löytää ja millaiseksi lista on muotoutumassa. Se on itse asiassa melkein yhtä jännittävää kuin ääntenlaskennan seuranta tasan kuuden kuukauden kuluttua! Lähtisitkö sinä ehdokkaaksi?

Vielä Marsuddenin kaavasta

Siuntion kunnanvaltuustossa 25.5. hyväksytty Marsuddenin kaava hajauttaa Siuntion rakennetta ja tekee palvelujen järjestämisestä vaikeaa.

(Kirjoitus on julkaistu mielipidekirjoituksena Kirkkonummen Sanomissa 9.8.2020 s. 11.)

Tämän lehden palstoilla on käyty keskustelua (KS 23.7., 30.7., 6.8.) Siuntion kunnanvaltuustossa 25.5. rkp:n ja kokoomuksen äänin hyväksytystä Marsuddenin kaavasta. Kyse on muun muassa rahasta, mutta myös yhdyskuntarakenteesta: näin mittava kaavoitus Kaakkois-Siuntioon hajauttaa Siuntion rakennetta ja tekee palvelujen järjestämisestä vaikeaa.

Jos Marsuddenin rannoille saadaan kaavoitettua arvokkaita merenrantatontteja, kunta saanee maankäyttö­sopimuksin osan maanomistajan saamasta hyödystä. Näitä tuloja oli budjetoitu jo 2019, mutta ne jäävät tänäkin vuonna saamatta, koska kaavasta on jätetty useita valituksia. (KS 2.8.)

Kaavan laillisuus herätti kysymyksiä jo valmistelun aikana. Kaavoituksessa tulee lain mukaan noudattaa maakuntakaavaa, jossa alue on merkitty valkoiseksi alueeksi, jonne ei tule kaavoittaa maakunnallisesti merkittäviä toimintoja. Kaavaa valmisteltaessa ELY-keskus ilmaisi pitävänsä kaavaa lainvastaisena, mutta valtuuston enemmistö hyväksyi sen silti; nyt asia ratkaistaan hallinto-oikeudessa, ehkä korkeimmassakin hallinto-oikeudessa. Tässä vaiheessa luottamushenkilöiden lienee turha arvuutella kaavan laillisuutta, mutta Siuntio tuskin voi saada maankäyttö­sopimus­tuloja alueelta ennen vuotta 2022, vaikka valitukset kaatuisivat.

Toiveissa siintelee, että alueelle muuttaisi nyt tuhatkunta hyvää veronmaksajaa. Jotkin talouslaskelmat näyttivät liiankin hyviltä, kun oli unohdettu, että nämä uudetkin veronmaksajat kaipaavat palveluja. Kun vihreät ovat muistuttaneet valtuustossa, että Siuntion omienkin linjausten mukaan meidän tulisi kaavoittaa olemassa­olevan palveluverkon ääreen, olemme saaneet vastaukseksi, että onhan alueella viemäri. Se on toki hyvä, mutta tällä vuosi­tuhannella kuntalaiset odottavat muitakin palveluja. Yksityisen päiväkodin lopettaminen Störsvikissä oli kipeä muistutus siitä, että hajanaiselle asutukselle on vaikeaa järjestää niitä palveluja, joita asukkaat oikeutetusti odottavat.

Kunnan talouden kannalta on raskasta, että uudet alueet vaativat miljoonien ja taas miljoonien etupainotteiset panostukset infrastruktuuriin samaan aikaan kun muutenkin olemme juuri investoineet koulu­kampukseen ja suunnittelemme sote-investointeja.

Dahlqvist ja Laaksonen (r) kirjoittivat (KS 30.7.) Siuntion ns. koukkumallissa rakentamisen painopiste­alueiden olevan kirkonkylä, kuntakeskus, Sunnanvik, Störsvik, Slussen, Marsudden ja Pikkala. Seitsemän painopiste­aluetta on todella paljon alle 6200 asukkaan kunnalle, jonka väkiluku on junnannut paikoillaan viimeisen vuosikymmenen. Kun kunnalla on entuudestaan moninaista kaavavarantoa odottamassa rakentajia, saattaa käydä niinkin, ettei Marsudden sen vilkkaammin rakennu, eivätkä kalliit investoinnit tule tehokkaaseen käyttöön.

Kunnan ilmastotavoitteita ei edistä, että alue rakentuu yksityisautoilun varaan, vaikka jokin koulubussi­vuoro sen läpi kulkisikin. Kun asukkaiden kulutuseurot suuntautuisivat enimmäkseen itään, se ei myöskään tue kunta­keskuksen elinvoimaa.

Voisi ajatella, että on jälkijättöistä jupinaa ruotia valtuuston jo tekemää kaavoitus­päätöstä. Kaavoitus­päätökset ovat kuitenkin hyvin pitkävaikutteisia. Näiden kysymysten kanssa Siuntion kunta tulee painimaan lähivuosina ja vuosikymmeninä – kaatuupa kaava hallinto-oikeuksissa tai ei.

Siuntion vihreät valtuutetut
Karin Gottberg-Ek
Harri Haanpää
Yrjö Kokkonen
Virpi Lohrum
Pia Virta

ks. myös: Yrjö Kokkonen: Valtuustokannanotto Pikkalan-Marsuddenin kaavaesitykseen

Siuntiolla on taas tulevaisuus

Muutama vuosi sitten Siuntio oli hyvin vaikeassa tilanteessa.

Keväällä 2015 aloittanut Sipilän hallitus päätti leikata joukkoliikenteen tukia, ja syksyllä saimme kuulla, että junaliikenne Siuntioon lakkaisi.Se olisi tietenkin ollut hyvin vakava isku kunnalle, joka on kehittänyt kuntakeskusta rautatieaseman ympärille.

Pian tämän jälkeen alkoi kuulua tietoja koulujen sisäilmaongelmista. Kaikissa kouluissa oli vakavia sisäilmaongelmia.

Siuntion kaltaisessa kunnassa junaliikenteen ja koulujen pitää olla kunnossa. Siitä ei kahta sanaa.

Junaliikenne saatiin valtavan ensityrmistyksen jälkeen ratkaistua. Ensin löydettiin tilapäisratkaisu, jossa HSL sai liikennöidä junaliikennettä Siuntioon 2016–2017, vaikka Siuntio ei edes ollut HSL:n jäsenkunta. Siuntio liittyi HSL:ään vuoden 2018 alusta, junaliikenne jatkuu, ja pääkaupunkiseudun lippujärjestelmä on aiempia lippujärjestelmiämme joustavampikin.

Koulujen kanssa on mennyt pitkään, ja työ jatkuu yhä. Tärkeitä merkkipaaluja ovat olleet valtuuston päätös 11.12.2017 valmistella asiaa siltä pohjalta, että koulujen toiminta yhdistetään sivistyskampukselle kunnan keskustaan. Tärkeä merkkipaalu oli myös Päivärinteen koulun lakkauttaminen hallinnollisena yksikkönä valtuuston kokouksessa 9.4.2018, jota minulla oli kunnia johtaa. Tämä merkitsi sitä, että jatkossa meillä olisi suomenkielinen koulu ja ruotsinkielinen koulu.

Valmistelussa täsmentyi ajan myötä, että vaikka jo lakikin vaatii, että suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulun on oltava erillisiä hallinnollisia yksikköjä, ne on parasta sijoittaa samaan rakennukseen. Pitkällisen neuvottelullisen kilpailutusprosessin jälkeen seuraava tärkeä merkkipaalu oli, että tänä keväänä kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 20.4.2020 määrärahat kilpailutuksen voittaneen sivistyskampusratkaisun rakentamiseen.

Siuntiolla on nyt taas tulevaisuus. Joukkoliikenne on HSL:ään liittymisen myötä hyvissä käsissä, ja kun kampus saadaan lähivuosina rakennettua, meillä on taas mitä ajanmukaisimmat koulutilat. Siuntiossa on hyvä asua.

Kyllä ensi keväänä valittavalle uudelle kunnanvaltuustollekin riittää tekemistä. Seuraavana suurena hankkeena kunta ryhtyy vastaamaan siihen, että meilläkin väestö ikääntyy, ja meidänkin on löydettävä uusia tapoja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen. Lisäksi koronaviruksen aiheuttama kriisi kuormittaa nyt kovastikin kuntaa ja tuntuu varmasti kunnan taloudessa vielä hyvän aikaa. Sivistyskampus puolestaan on helposti kunnan historian suurin projekti, ja sen rahoittaminen painaa myös kunnan taloutta.

Kunnan tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Jotta kevään 2021 kuntavaaleissa voidaan valita Siuntiolle hyvä valtuusto, tarvitaan ensimmäiseksi hyviä ehdokkaita – eikä ehdokkaita ole millään Siuntion poliittisella ryhmällä liikaa, ei vihreilläkään. Sattuisitko tuntemaan jonkun vihreämmän arjen asiantuntijan, jota toivoisit mukaan päättämään kunnan asioista? Näetkö ehkä sellaisen, kun katsot aamulla peiliin? Anna meille vinkki hyvästä ehdokkaasta!

Tarvitsemme puhdasta energiaa

Polttamalla tuotetun energian keskeinen ongelma on polttoprosessissa syntyvä hiilidioksidi, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Polttaminen on siksi korvattava päästöttömällä energialla. Tässä ilmastokriisin vaiheessa ei yksinkertaisesti ole varaa rajata ydinvoimaa pois keinovalikoimasta. Suomi voi päästä kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiinsa vain ohjaamalla polttamalla tuotetun energian määrätietoisesti pois markkinoilta päästökaupan ja energiaverotuksen keinoin. Tämä luo markkinoille tilaa sekä uusiutuvalle että ydinenergialle.

(Julkaistu: HS mielipide 28.2.)

Polttamalla tuotetun energian keskeinen ongelma on polttoprosessissa syntyvä hiilidioksidi, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Polttaminen on siksi korvattava päästöttömällä energialla. Puhtainta energiaa ovat uusiutuva energia ja ydinvoima.

Lena Lagerstam (HS mielipide 24.2.) vastusti Pohjanlahdelle suunniteltua ydinvoimalaa paljolti turvallisuusuhkiin vedoten. Tässä korkean teknologian, vahvojen viranomaisten ja vakaan peruskallion maassa ydinvoiman turvallisuus ei kuitenkaan ole likikään ilmastonmuutoksen veroinen uhka. Tässä ilmastokriisin vaiheessa ei yksinkertaisesti ole varaa rajata ydinvoimaa pois keinovalikoimasta.

Suomi voi päästä kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiinsa vain ohjaamalla polttamalla tuotetun energian määrätietoisesti pois markkinoilta päästökaupan ja energiaverotuksen keinoin. Tämä luo markkinoille tilaa sekä uusiutuvalle että ydinenergialle.

Harri Haanpää
Aino Tuominen
Tieteen ja teknologian vihreät

Tervehdyspuhe itsenäisyyspäivän juhlassa

Suomi–Liechtenstein-ottelusta palaava poika: ”Se oli niin siistiä! Parempaa kuin mitkään kemut ikinä! Tunsi miten koko Suomi yhdistyi!” Rakennetaan yhdessä sellaista Suomea!

Minulla oli kunnia pitää tervehdyspuhe kunnan puolesta Siuntion kunnan ja seurakuntien yhteisessä itsenäisyyspäivän juhlassa Sjundeå svenska skolassa. Tilaisuudessa esitettiin musiikkia, pidettiin puheita ja palkittiin ansiomerkein pitkäaikaisesti työtä kunnallishallinnon hyväksi tehneitä. Tilaisuuden juhlapuhuja Kjell Westö puhui jälkeeni. Puheissamme oli joitakin yhtymäkohtia, kuten itsenäisyyspäivään kai sopiikin; hänelle tosin Suomen jalkapallo­maajoukkueen pääsy EM-kisoihin oli esimerkki siitä, miten pysyvinä pitämämme asiat voivat muuttua nopeastikin, huonompaan tai, kuten tässä tapauksessa, parempaan.

Sjundeå svenska skola, 6.12.2019

Arvoisat juhlavieraat! Ärade gäster!

On ilo ja kunnia saada esittää Siuntion kunnan tervehdys tässä itsenäisyyspäivän juhlassa!
Det är en stor ära att få vara här och tillsammans fira Finland!

Suomi on kulkenut pitkän tien itsenäistymisensä jälkeen.

Köyhästä, sisällissodan runtelemasta maasta on yhteistuumin rakennettu vauras hyvinvointivaltio. Suomi on todellinen menestystarina.

Och nyckeln till Finlands framgång – ja, det är samarbete.
Finländare har från början kunnat arbeta tillsammans för att bygga landet.

Ja kun 80 vuotta sitten Suomi joutui talvisotaan, kansakunta puolusti Suomea yhtenäisenä.

Kykymme sovittaa erilaisia näkemyksiä yhteen on ollut Suomen menestyksen edellytys ja itsenäisyyden turva.

– – – –

Mutta yksikään hetki ei ole samanlainen, kuin edellinen.
Yhteistyökyvystä on pidettävä huolta, etenkin kun nykyhetkessä tuntuu olevan paljon eripuraa.

Yhdysvalloissa presidentti on päätynyt virkarikossyytteeseen.
Britanniassa Brexit-keskustelu on ollut hyvin tulehtunutta.

Suomessakin jo toinen hallitus peräkkäin on ajautunut kriisiin puolessa vuodessa kautensa alusta.

Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä.

Isänmaallista onkin muistaa aina pohtia, millaisia tulevia hetkiä toimemme aiheuttavat ja mitä ne mahdollistavat. Voimme olla asioista eri mieltä, mutta silti meidän on seistävä yhdessä kunnioittamassa hienon maamme perintöä. Suomi tarvitsee yhteistyökykyä.

– – – –

Hyvät kuulijat!

Urheilu voi tarjota meille välähdyksiä siitä, miten vahva yhtenäinen Suomi voi olla.
Palloilumaajoukkueet ovat tänä vuonna hellineet urheilun ystäviä menestyksellään.

Kuten muuan onnellinen poika sanoi toverilleen Kirkkonummen asemalla palatessaan voitonjuhlista, kun Suomen jalkapallomaajoukkue oli varmistanut EM-kisapaikkansa:

Se oli niin siistiä! Parempaa kuin mitkään kemut ikinä! Tunsi miten koko Suomi yhdistyi!

Rakennetaan yhdessä sellaista Suomea!

Toivotan teille kaikille oikein iloista itsenäisyyspäivää!
Jag önskar er alla en väldigt trevlig självständighetsdag!

Yhdistys ja politiikka

Paikallisen tason puoluetoiminta voidaan jakaa kahteen osaan: yhdistys ja politiikka. Politiikalla tarkoitan sitä vaikuttamistyötä, jota tehdään lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa, ja yhdistyksellä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä ja vaalityötä. Nämä ovat toisiinsa yhteydessä; yhdistyksen tekemän kuntavaalityön onnistumisesta paljolti riippuu, miten vahvasti politiikkaa päästään tekemään seuraavalla kaudella.

Siuntion kaltaisessa pienessä kunnassa nämä kaksi helposti sekoittuvat, kun samat henkilöt toimivat sekä yhdistyksessä että politiikassa. Tälläkin hetkellä Siuntion Vihreiden hallituksessa on kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen varajäsen ja sivistyslautakunnan jäsen. Siitä on se huono seuraus, että yhdistys tahtoo jäädä politiikan jalkoihin. Luottamushenkilöiden aika kuluu päätöksentekoon, eikä yhdistystoimintaan – tilaisuuksien järjestämiseen ja muuhun poliittisen viestin esille tuomiseen – tahdo riittää aikaa ja voimia.

Itsekin olen havainnut kunnallisten luottamustoimien ja yhdistystoiminnan yhdistämisen hankalaksi, ja nostin asian esiin valtuustoryhmässämme keväällä. Silloin katsoimme parhaaksi, että jatkan kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana valtuustokauden loppuun, kevääseen 2021. Se merkitsee kuitenkin sitä, että minun on vaikea panostaa yhdistystoimintaan ensi vuonna.

Kuitenkin juuri ensi vuoden hallituksella on hyvin tärkeä tehtävä. Tänään on näet tasan 1½ vuotta kuntavaaleihin. Aikaa on vielä, mutta itse asiassa tämän syksyn syyskokouksessa valittavan hallituksen tehtävä on saada kevään 2021 kuntavaalien valmistelut vauhtiin jo vuoden 2020 aikana. Lähtisitkö sinä mukaan? Tuntisitko jonkun sopivan? Yhdistyksen pitää nyt toimia, jotta jatkossakin saadaan vihreää politiikkaa. Itse ainakin toivon voivani äänestää seuraavissakin kuntavaaleissa vihreitä – ja mahdollisimman vahvaa listaa.

Demokraattisesta osallistumisesta

Tiedättekö, mitä voi tapahtua, jos aktiiviset ihmiset eivät osallistu paikallispolitiikkaan?

Tiedättekö, mitä voi tapahtua, jos aktiiviset ihmiset eivät osallistu paikallispolitiikkaan?

No, Saksan Waldsiedlungissa valittiin yksimielisesti uusnatsi valtuuston puheenjohtajaksi, kun muita kiinnostuneita ei ollut.

Tänäänkin on hyvä päivä liittyä Vihreisiin!