Valitse sivu

Siuntion valtuusto kokoontui viimeiseen kokoukseensa ennen kuntavaaleja. Lista oli tällä kertaa varsin kevyt.

35 Tilintarkastuspalvelujen hankinta meni uusiksi. Keskeytimme hankinnan ja valtuutimme hallinto-osaston käynnistämään uuden kilpailutuksen niin, että päätös ehdittäisiin tehdä vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessa 29.5.2017. Ongelma lähti siitä, ettei alkuperäisessä tarjouspyynnössä ollut tarpeeksi yksityiskohtaisesti selostettu, millä kaavoilla pisteytetään eri kriteereitä, kuten vaikkapa tilintarkastajan kokemusta. Kun sitten saimme kaksi tasavahvaa tarjousta, ei ollut selvää, kumpi pitäisi valita, eikä siinä vaiheessa oikein enää sovi keksiä kriteereille asteikkoja.

36 Hyväksyttiin, että tekninen lautakunta alitti toimintakatteensa 363 789 eurolla vuonna 2016. Nyt ei sitten tilintarkastajan tarvitse enää mainita asiasta, kun hän toukokuussa kirjoittaa tilintarkastuskertomusta.

37 Störsvikin tien kevyen liikenteen väylään myönnettiin lisäinvestointirahaa 81 263,65 euroa vuodelle 2017. ELY-keskukselta oli tullut lasku, johon kunnassa ei oltu varauduttu. Ilmeisesti asia oli pudonnut kunnan rattaista, kun tekninen johtaja on vuosien saatossa vaihtunut muutamaan otteeseen.

38 Tekninen lautakunta sai 15 000 euroa investointimäärärahaa kaava-asiakirjojen ja kehittämiskorvausten päivittämiseen Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitukseen liittyen. Tämä onkin vähän koukeroinen asia. Störsvikin uusi tulotie tulisi etelästä kantatie 51:lle samasta kohdasta, jossa Siuntiontie tulee pohjoisesta. Kaavan tarpeellisuutta perustellaan esittelytekstissä: ”Kun Sunnanvikin eritasoliittymä rakennetaan, tulotie on rakennettava. Asemakaavoituksella kunta saa tuloja tulotien rakentamista varten.” Yleensä kaavoitettaessa tapahtuva maan arvonnousu jaettaisiin kunnan ja maanomistajan välillä maankäyttösopimuksilla, mutta ellei sopimusta synny, kunta voi tietyin edellytyksin periä kehittämiskorvauksia. Kehittämiskorvausta voidaan periä ainoastaan asemakaavan toteuttamisesta tai yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuvien ja laissa erikseen yksilöityjen kustannusten kattamiseksi. Nyt tässä sitten pitää selvittää, miten paljon kenenkin tontin arvo nousee ja mikä osuus siis näistä yhdyskuntarakentamisen kustannuksista kuuluu kenenkin maksettavaksi. Koetin kysellä, mitä kunta tästä hyötyy, kun kunnan tehtäväksi kuitenkin jää palvelujen tuottaminen asukkaille. Kuulemma oli varsinkin eritasoliittymän kannalta tärkeää, että asia etenisi nopeasti. Maanomistajat näyttäisivät hyötyvän arvonnoususta kyllä, joku parikin miljoonaa.

39 Siuntion kunta päätti myöntää 11 kuntapaikkaa kansainvälistä suojelua saaville henkilöille joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2018. Kuntaan palkataan myös maahanmuuttajakoordinaattori/sosiaaliohjaaja heidän tuekseen. Varavaltuutettu Hilkka Toivonen (vihr) kiitti kuntaa tästä, sillä kotiuttamisen ja tähän yhteiskuntaan asettumisen kannalta on aivan välttämätöntä, että nämä ihmiset saavat aluksi riittävästi tukea. Jo pankkitilin avaaminen on vieraasta kulttuurista tulevalle ensi alkuun melkoinen haaste. Valtio korvaa kunnalle kuntapaikoista aiheutuvat kustannukset.

40 Merkittiin tiedoksi luettelo hyvinvointikertomuksen 2013-2017 perusteella tehdyistä toimenpiteistä.

41 Päätettiin jatkaa nykyisillä kolmella äänestysalueella.

42 Merkittiin loppuunkäsitellyksi valtuutettujen Yrjö Kokkonen (vihr), Antero Honkasalo (vas), Harri Haanpää (vihr), Heikki Valtavaara (ps/sit) ja varavaltuutettu Mikko Malmgrenin (r) aloite, jossa pyydettiin selvittelemään, soveltuisiko Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kehittämä kipsimenetelmä Siuntion oloihin. Kipsimenetelmässä pelloille levitettäisiin syyskyntöjen aikaan kipsiä, joka saisi ravinteet sitoutumaan tehokkaammin peltoon ja siten ravinnevalumat vähenemään.

Aloitevastauksessa todettiin:

Kipsin levittämisen vaikutuksia peltojen ravinnevalumien vähentämiseksi tutkitaan parhaillaan Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisessä SAVE-hankkeessa. Hanke on alkanut vuoden 2016 keväällä ja jatkuu kolme vuotta. Hankkeessa kerätään kokemuksia kipsin käytöstä laajalla alueella (yli 1500 ha) sekä tarkennetaan aiempia tutkimustietoja käytön vesistövaikutuksista. Tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma kipsin käytölle Etelä-Suomen rannikkoalueilla ja ehdotus sen liittämiseksi osaksi maatalouden ympäristökorvausjärjestelmää.

Siuntion ympäristö- ja rakennuslautakunta ryhtyy selvittämään kipsin käytön mahdollisuuksia Siuntionjoen valuma-alueella, kun SAVE-hankkeen tutkimustulokset valmistuvat ja kipsin levittämisen vaikutuksista on enemmän tutkimusnäyttöä.

43 Kunta päätti ostaa 10 000 eurolla tontin Palonummen suunnalta aivan junaradan vierestä.

Vielä huomenna tiistaina 4.4. voi äänestää kuntavaaleissa ennakkoon millä tahansa kotimaan ennakkoäänestyspaikalla. Aukioloajat vaihtelevat, esimerkiksi Siuntion kunnantalolla voi äänestää klo 9–18 ja Kirkkonummen pääkirjastolla klo 9–20. Sunnuntaina 9.4. äänestyspaikat ovat avoinna 9–20, ja silloin voi äänestää vain omalla äänestyspaikallaan. Siuntion Vihreillä on monia mainioita ehdokkaita; oma numeroni on 4. Kaikki uurnille!