Valitse sivu

Sivistystoimenjohtaja Jukka Pietinen esittelee Siuntion valtuustolle arviota HSL:n jäsenyyden vaikutuksista.

2. Siuntion kunnan hakemus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi

Siuntion kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hakea HSL:n jäsenyyttä vuoden 2018 alusta. Sivistystoimenjohtaja esitteli seikkaperäisesti asiaa ja valtuutetut kysyivät monia tarkentavia kysymyksiä mm. siitä, miten maksuosuutemme määräytyy. Keskustelun aikana kävi ilmi myös, että toiveissa on lisäjunavuoroja niin arki- kuin viikonloppuliikenteeseenkin, ja vaikka niistä ei tässä kokouksessa päätettykään, henki vaikutti yleisesti ottaen niille myönteiseltä.

Hahmotelmien mukaan sopimus kattaisi myös bussilinjat 181 ja 182 Siuntion ja Kirkkonummen välillä. Koulukyydit ja Siuntion Avainlinjat jäisivät tämän ulkopuolelle, koska meillä koulukyytireittejä pitää muokkailla niin usein. Sellainenkin mahdollisuus on, että joskus vielä Lohjalle ja Virkkalaan kulkevat bussit voisivat olla HSL-alueelta ulos suuntautuvia U-linjoja, joissa jotkut HSL-liput kuitenkin kelpaisivat HSL-alueella.

Oikeastaan olin odottanut, että joku olisi vielä marissut siitä kohtuuttomuudesta, joka meitä kohtasi, kun valtio äkisti lakkasi ostamasta meille junaliikennettä. Olin kirjoitellut allaolevan puheenvuoronkin vähän sitä silmällä pitäen; sen pointtihan on, että kyllä, isku oli kova, mutta ei auta marista vaan pitää mennä eteenpäin. No, jätin puhuessani synkistelyä vähän vähemmälle, eikä tuo puhe muutenkaan ihan kirjoitettuun tapaan tullut ulos.

Keskustelu oli hyvin rakentavaa, ja raha luonnollisesti askarrutti. Johan Holmberg (r) pohti lohjalaisia, jotka käyttävät junaa Siuntion asemalta; Kari Vierisen (kok/sit) kanssa arvuuttelimme, paljonko matkustajamäärät saattaisivat lisääntyä junavuorojen palatessa ennalleen tai vähän ylikin, ja Antero Honkasalo (vas) aivan oikein muistutti, että kyllähän tämä raha tuntuu kunnan tiukassa taloustilanteessa, mutta tähdensi myös, että jatkossa olemme osa aivan erilaista rakennetta kuin tähän asti.

Ilahduttavan moni valtuutettu ja kunnanjohtajakin muistutti, että raideliikenne on ympäristölle edullista ja että olemme mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeessa.

Uskon, että tämä oli hyvin merkittävä päätös Siuntion tulevaisuuden kannalta. HSL:n jäsenyys avaa hienoja mahdollisuuksia.

Myös itselleni tämä oli merkittävä poliittinen virstanpylväs. Kirjoitin helmikuussa 2009 Vihreille valtuustoaloitteen, jossa toivottiin lisää junavuoroja, ja 2011 aloitteen, jossa ehdotettiin HSL-jäsenyyden selvittämistä, ja nyt vihdoin palaset ovat loksahtaneet siihen asentoon, että Siuntio voi liittyä HSL:ään ja olla enemmän osallisena joukkoliikenteensä kehittämiseen. Oli tietysti kunnalle kova kolaus, että hallitus päätti lopettaa junaliikenteen oston Länsi-Uudellemaalle, ja totta on myös, ettei HSL:ään liittyminen itsessään tuo yhtään lisävuoroa – kevään vaaleissa valittava valtuusto pääsee sitten päättämään, miten paljon joukkoliikenteeseen panostetaan – mutta nyt meillä on edellytykset päättää asioistamme itse, ja pääsemme hyötymään pääkaupunkiseudun yhteisestä joukkoliikennejärjestelmästä. (Toki muiden HSL-kuntien tulee vielä hyväksyä anomuksemme, mutta kuulemamme mukaan muut ovat suhtautuneet ajatukseen myönteisesti.)

Tunnetun tarinan mukaan vanha cherokee-intiaani kertoi lapsenlapselleen, että jokaisen ihmisen sisimmässä asuu kaksi sutta. Toinen niistä on kylmyys, kauna ja katkeruus. Se toinen on lämpö, luottamus ja toivo.

Siuntion junaliikenteen katkera susi sai alkunsa keväällä 2015, kun kokoomuslaisen valtiovarainministerin johdolla laadittiin sellaiset laskelmat, että keskustalainen liikenneministeri äkkiarvaamatta ilmoitti, että junaliikenne Siuntioon loppuisi. Vaikka Siuntion luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat tarmokkaasti, kunnan väkiluku väheni muutamassa kuukaudessa puolitoista prosenttia silkasta säikähdyksestä.

Onnistuimme solmimaan HSL:n kanssa tilapäisen sopimuksen vuoden 2017 loppuun asti, mutta nyt olemme selkä seinää vasten: jotta junaliikenne Siuntioon ylipäätään jatkuisi, meidän on haettava HSL:n jäsenyyttä. Jatkossa joudumme maksamaan liikenteen järjestämisestä itse, mikä koettelee katkerasti kunnan ennestäänkin kovin tiukkaa taloutta.

Tässä tarinassa on toinenkin susi. Toivon susi sai alkunsa, kun Siuntion Vihreät jätti helmikuussa 2009 valtuustoaloitteen, jossa toivottiin lisää junavuoroja. Vastauksesta kävi ilmi, ettei Siuntiolla oikeastaan juuri ollut vaikutusmahdollisuuksia siihen, millaisia vuoroja liikenneministeriö ostaa.

Koska liikenneministeriön kautta oli vaikea vaikuttaa junavuoroihin, huhtikuussa 2011 Siuntion Vihreät ja neljä muuta valtuutettua jätti aloitteen, jossa pyydettiin selvittämään edellytyksiä Siuntion liittymiseksi HSL:ään. Seikkaperäisessä vastauksessa haarukoitiin mahdollisia kustannuksia, mutta siitä kävi myös ilmi, ettei HSL silloin ollut valmis laajentumaan.

Nyt aika on kypsä. Hakemalla HSL:n jäsenyyttä Siuntio pääsee vahvemmin osalliseksi oman joukkoliikenteensä suunnittelusta ja järjestämisestä. Jatkossa Siuntion valtuusto päättää, millaisen joukkoliikenteen palvelutason haluamme.

Nämä molemmat sudet ovat totta. Intiaanitarinassa lapsenlapsi kysyi vanhukselta, kumpi susi voittaa. Vanhus vastasi: ”Se, jota ruokimme.”

Voimme jäädä piehtaroimaan pahaan mieleen siitä, että hallitus lopetti junaliikenteen ostot ja joudumme jatkossa maksamaan junaliikenteestämme itse. Se ei olisi millään tavalla rakentavaa, vaan johtaisi vain katkeruuden kierteeseen.

Haluamme mieluummin ruokkia toivon sutta. Kun me Siuntion valtuustossa jatkossa lisäämme joukkoliikennettä, maltillisesti mutta määrätietoisesti, toki talouden rajoitteet huomioon ottaen, helpotamme siuntiolaisten elämää ja teemme Siuntiosta paremman paikan asua.

Yhdessä rakennamme Siuntion, josta on helppo kulkea töihin, opiskelemaan ja harrastuksiin.

3. Konserniohjeen hyväksyminen

Koska kunta omistaa asunto-osakeyhtiöitä, meillä pitää olla konserniohje, jonka valtuusto nyt hyväksyi.

4. Investointimäärärahan siirtäminen vuodelle 2017 – Varhaiskasvatuksen ohjelmiston hankinta

Päivähoidon tuntipohjaiseen laskutukseen tarvittavan ohjelmiston hankinta siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle.

5. Varavaltuutetun eronpyyntö ja täydennysvaali (Halonen)

Siuntion Vihreiden varavaltuutettu Pekka Halonen on eronnut kaikista luottamustehtävistään. Carola Bäckström nousee varavaltuutetuksi vielä näin yli neljä vuotta viime kuntavaalien jälkeen, kunhan keskusvaalilautakunta ehtii käsitellä asian.

6. Perusturvalautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen valinta (Halonen)

Matti Juntunen (vihr) valittiin Pekka Halosen tilalle perusturvalautakunnan varajäseneksi.

7. Perusturvalautakunnan yksilöjaoston jäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen valinta (Halonen)

Reijo Korhonen (vihr) valittiin Pekka Halosen tilalle perusturvalautakunnan yksilöjaoston jäseneksi.

8. Hallintosäännön mukainen luettelo edellisenä vuonna jätetyistä kuntalaisaloitteista

Vuonna 2016 on jätetty kolme kuntalaisaloitetta, joiden johdosta ei vielä ole suoritettu toimenpiteitä.

9. Hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Valmistelussa on kaikkiaan 16 valtuustoaloitetta vuosilta 2011–2016. Aloitemekanismi ei oikein toimi tällä tavoin, kun aloitteet roikkuvat noin pitkään. Mitähän tälle järjestelmälle pitäisi tehdä?

Valtuutettujen tekemät aloitteet oli mainittu kokouskutsussa, mutta kunnanhallitus olikin päättänyt vielä patistella viranhaltijoita valmistelemaan aloitteisiin vastauksia sen sijaan, että olisi lähettänyt aloitteet valtuustoon. Tätä siis emme käsitelleetkään tänään.