Valitse sivu

Siuntion valtuusto kokoontuu maanantaina 19.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa, joka kaiketi taas lähetetään suorana lähetyksenä Siuntion kunnan Facebook-sivulla. Lista liitteineen löytyy sivustolta http://siuntio.ktweb.fi/.

Listan varsinaisten asioiden ohella odotan mielenkiinnolla, tuleekohan tekninen johtaja kertomaan valtuustollekin koulujen tilanteesta. Hän oli viime ma 12.12. informoimassa kunnanhallitusta ja ymmärtääkseni ke 14.12. informoimassa sivistyslautakuntaa.

Näin vuoden lähestyessä loppuaan katseet kääntyvät jo ensi vuoteen. Sunnuntaina 9.4. käydään kuntavaalit. Mitä Siuntion Vihreiden mielestäsi pitäisi ottaa ohjelmaansa? Ehdota aihetta helpolla lomakkeella!


76 Hyväksytään Siuntion kunnan uusi hallintosääntö. Se on varsin olennainen paperi, sillä se määrää, mitä kaikkea kunnan eri lautakuntien ja viranhaltijoiden valtuuksiin kuuluu.

77 Hyväksytään Siuntion kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Näissä yhteyksissähän tasa-arvo tarkoittaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus sitten kaikkea muuta, kuten vaikkapa kielen, syntyperän tai seksuaalisen suuntautumisen yhdenvertaisuutta.

78 Hyväksytään Siuntion kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suomi ikääntyy, ja myös Siuntiossa etenkin yli 80-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan nopeasti. Tulipa sote-uudistus tai ei, palveluja on kehitettävä.

79 Merkitään tiedoksi ELY-keskuksen tekemä raportti Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvitys: Palvelutasomäärittely ja kehittämisohjelma 2017–2020. Joitakin poimintoja raportista:

  • (s. 3) Kuntien rahoitusvastuu joukkoliikenteestä on jatkuvassa kasvussa. Tämä kehitys tulee jatkumaan suurella todennäköisyydellä koko suunnittelujakson ajan.
  • (s. 5) Suorien Helsinkiin menevien linja-autoyhteyksien sijaan liityntä Länsimetron liikenteeseen muuttaa arkipäivän matkustusta jo varsin pikaisella aikataululla. Lisäksi HSL:n suunnitelmat Rantaradan liikenteen jatkosta (Kirkkonummi, Siuntio) ovat avaintekijä alueen eteläosan toimivan joukkoliikennepalvelun aikaansaamisessa.
  • (s. 12) Alueella on matkustajien tarpeisiin suunnattu erittäin kattava lippuvalikoima. – – Kuntien lipputuotteiden moninaisuus on osin myös ongelma. – – Keskisuurten kaupunkien ja ELY-keskusten joukkoliikenteet ovat vaiheittain siirtymässä käyttämään Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää. – – Länsi-Uudenmaan joukkoliikennepalvelut ovat vahvasti sidoksissa pääkaupunkiseutuun ja HSL-alueeseen. Matkoista suuri osa tehdään alueelta HSL-alueelle, joten lipputuotteiden yhteensopivuus ja yhteiskäyttöisyys HSL-liikenteessä on ehdoton vaatimus lippujärjestelmän toimivuudelle.
  • (s. 18) Siuntion asemalla on riittävän laadukas infrastruktuuri, joka vastaa nykyistä tarvetta. Tulevaisuudessa saattaa tulla tarve kehittää asemaa liityntäalueena, mutta tämä edellyttää myös junaliikenteen kehitystä. Siuntion toinen liityntäpysäkki (Sunnanvikin pysäkki) sijaitsee ABC-liikenneaseman yhteydessä kantatien 51 varrella.
  • (s. 21, 23) Siuntio–Helsinki-välin bussiyhteydet oli määrä nostaa kaudella 2012–2016 luokasta VII (Välttämättömät) luokkaan VI (Koulu- ja asiointimatkat) ja junayhteydet luokasta VI (Koulu- ja asiointimatkat) luokkaan IV (Päivittäismatkat), mutta tämä ei ole toteutunut.
  • (s. 31) Rantaradan varren kuntien joukkoliikennejärjestelmän toimivuutta heikentää merkittävästi lähijuna- ja kaukoliikenteessä tapahtuneet muutokset. Toimivat asiointi- ja työssäkäyntiyhdeydet pääkaupunkiseudulle ovat Karjaalla ja Siuntiossa tukeutuneet junayhteyksiin, eivät linja-autoyhteyksiin. Junaliikenteen minimitasoksi tulisi asettaa tilanne, jossa vähintään kahdelta mainituista asemapaikkakunnista olisi täysin toimivat työssäkäyntiyhteydet Helsinkiin normaaliin päivätyöaikaan.
  • (s. 37) Junayhteyden arki- ja viikonlopputarjonnan lisäämisellä on ensisijaisesti Siuntiossa ja Karjaalla merkittävä yhdyskuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Karjaalla rautatieasema sijaitsee tiiviin taajaman kyljessä, Siuntio taas oli juuri käynnistämässä aseman seudun tiivistämishanketta ennen junayhteyksien heikennyksiä. Toimivat lähijunayhteydet pääkaupunkiseudulle mahdollistavat alueen työmarkkinoiden toiminnan tarjoamalla vaihtoehdon pääkaupunkiseudulla työskenteleville asua pienemmissä taajamissa, jotka tukeutuvat raideyhteyteen.

Tämä raportti on melko yleisluontoista strategiasuunnittelua, mutta joukkoliikenteen suhteen pääsemme tositoimiin heti tammikuun valtuustossa, kun päätämme HSL:ään liittymisestä. Siuntion jäsenyysasiaa selostettiin HSL:n hallitukselle heidän kokouksessaan 13.12.

80 Tekniselle lautakunnalle oli myönnetty 370 000 euroa vuodelle 2016 kiinteistöjen ja raakamaan hankintaan. Meni 610 euroa yli.

81 Keskuskeittiöön myönnettiin 400 000 investointimäärärahoja, mutta päätettiin kuitenkin selvitellä, voisiko tuotannon ulkoistaa. Siksi riittääkin 16 961 euron investointimääräraha.

82 Kunnantalon huoltotöihin budjetoitiin 50 000, mutta henkilöstömuutosten ja -vajauksen takia hanketta ei ole pystytty toteuttamaan. Taloja kyllä kannattaisi huoltaa.

83 Korjataan vesilaitoksen budjetin rahoitusosaa sen mukaan, että vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli jäänyt kirjaamatta vuoden 2015 lainanlyhennys vesilaitokselta kunnalle.

84 Kaavateiden peruskorjaukseen oli budjetoitu 20 000 euroa vuodelle 2016, mutta Karlsberginkujan asfaltointiin ja Flemingintien liikenneturvallisuuden parantamiseen menikin hieman enemmän, joten tekninen lautakunta anoo lisämäärärahaa 44 euroa.

85 Ympäristö- ja rakennuslautakunta ylittää toimintakatteensa noin 10 000 eurolla mm. sisäisten kulujen ja vyörytysten vuoksi.

86 Kunnanvaltuuston kokouksista kuulutetaan vuonna 2017 kunnan julkisille kuulutuksille varatun ilmoitustaulun lisäksi kunnan internetsivuilla.